HİSSELİ GAYRİMENKUL NEDİR?

    Bir mülkün paylı mülkiyet sistemiyle pay edilmiş hisselerin alınması ya da satılması anlamına gelmektedir.Buna göre her bir daireyi 1/35 hisseli olarak satışa sunmuştur. İsteyen bir dairenin 1/35 , 2/35 ya da tamamını yani 35/35 kat irtifak veya  kat mülkiyeti tapusunu alabilir. Devre tatiller gibi süreli değildir. Satın alan kişi tapusunu satmadığı sürece ömür boyu kendisi, vefat etmesi durumunda da mirasçıları bu hakka sahiptir. 1/35 kat irtifaklı veya  kat mülkiyetli tapusu alan bir kişi senede 10 gün bu almış olduğu dairenin kullanım hakkını satın almış olur.

 Bu Hakkını ;  

Kendisi hissesini/hisselerini kiraya vermek suretiyle,

Şirket tarafından kiraya verilmesini istemek suretiyle,

Yada başka bir kişiye,  sahip olduğu hissesinin tapu devrini yapmak suretiyle değerlendirebilir.

NEDEN HİSSELİ GAYRİMENKUL ?

    Kısa süreli tatil için yazlık almak ekonomik değildir.Yüksek konut fiyatları ile başa çıkmak çok zor,orta gelir grubu için bu neredeyse imkansızdır. Bu nedenle az bir bedel karşılığında uygun fiyatlı hisseli gayrimenkul edinme  ekonomik olanıdır. Satın alınan bir hisseli gayrimenkulün ekstra maliyeti, her yıl bir defaya mahsuben ödenecek olan 50-100 dolar aralığında olan yıldat dır. Günümüzde, daha fazla bedel ödeyerek yazlık sahibi olmak yerine hisseli gayrimenkul sahibi olmak tercih edilmektedir.

ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN :

    Kaliteli turistik tesisler ve konaklama ünitelerinin inşası,ikinci konutlarla birlikte gelen kaynak israfına son verilmesi, tatil yörelerinde  düzenli ve çevre dostu yapılaşma ,daha geniş sezonlar ,kaliteli ve harcama gücü yüksek turist girişi ,yurt dışı tanıtım, kamu gelirlerinde ve istihdamda artış hisseli gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine getireceği faydalardan sadece birkaçıdır.

TÜKETİCİ AÇISINDAN :

     Garantili ve sabit fiyatlarla,  yarının tatillerine bu günden sahip olmak, kalite olarak klasik otel odasının çok üzerinde bir ünitede tatil geçirme, değişim sistemlerinin sunduğu çeşit ve esneklik sayesinde farklı yer ve zamanlarda değişik türde tatil yapma imkanı , sistemin tüketiciye sağladığı faydalardır.